Fotovoltaické elektrárny v ÚEB 2021/2022

V rámci úspory energií se ÚEB rozhodlo pro stavbu fotovoltaických elektráren na střechách svých budov.

První projekt se staví na pracovišti v Olomouci za podpory Evropské unie - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostrředí.