Konference Botanik a politik Bohumil Němec v kontextu

   

Před 150 lety se narodil Bohumil Němec – průkopník rostlinné biologie v moderním smyslu tohoto termínu, který se zároveň neúnavně angažoval v popularizaci vědy, veřejném životě i politice. Jeho veřejné a vědecké působení i odkaz dnešku bude zkoumat dvoudenní konference 8.–9. června 2023.

   

Na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se uskuteční konference o jednom z jejích nejslavnějších badatelů a pedagogů. Profesor Bohumil Němec (1873–1966) si získal mezinárodní uznání svými objevy z oborů buněčné biologie, rozmnožování rostlin a reakcí rostlin na podněty z prostředí.

Mezi českými rostlinnými biology se stal legendární postavou, kterou si dodnes rádi připomínají. Méně známé, nikoli však méně důležité, jsou jeho společenské aktivity: byl rektorem Univerzity Karlovy, prvorepublikovým senátorem i popularizátorem a propagátorem přírodních věd.

   

Oba aspekty jeho života a díla připomene konference Botanik a politik Bohumil Němec v kontextu. První den bude věnován Němcově veřejnému působení. Druhý den se pak zaměří na současné pokroky v rostlinné biologii, které navazují na Němcův vědecký odkaz a na jeho zásadní objevy.

O osobnosti Bohumila Němce se více dozvíte v rozhovoru univerzitního magazínu Forum s Viktorem Žárským a Tomášem Hermannem, kteří se podílejí na organizaci konference.

   

Hlavním organizátorem akce je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Jedním ze spoluorganizátorů je také Ústav experimentální botaniky AV ČR.

   

Datum a čas: čtvrtek 8. června 2023, 9:00–18:00; pátek 9. června 2023, 9:00–15:30

Místo: Přírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1, Viničná 7, posluchárna B3 fotochemie (v přízemí)

   

Program:

Program ke stažení v PDF

   

Profesor Němec (stojící uprostřed) na mezinárodním sympoziu o vývoji rostlin, Praha 1964. Foto: archiv ÚEB.