Kroužek pro zvídavé děti pokračuje od února 2018

   

Náš kroužek, v němž si mohou děti vyzkoušet práci skutečných vědců, měl na podzim 2017 velký úspěch. Proto bude pokračovat i ve druhém pololetí školního roku. Nové zájemce přijímáme do 2. února 2018!

   

Kroužek nazvaný Zkus pracovat v opravdové laboratoři – staň se malým vědcem je vhodný pro děti ve věku 7–12 let. Bude probíhat od února do června 2018, a to každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin.

Začínáme 8. února 2018, poslední hodina pak bude 21. června 2018. O školních prázdninách (15. 2., 29. 3.) a 7. 6. se kroužek nekoná.

Scházet se budeme v Ústavu experimentální botaniky AV ČR na adrese Rozvojová 263, Praha 6.

   

Kroužek je ZDARMA. Povede ho magistra Markéta Fílová, která má dlouholeté zkušenosti s vytvářením populárně-vědeckých programů pro děti.

Přihlášky přijímá a podrobnější informace o kroužku vám poskytne Markéta Fílová na e-mailu filova@ueb.cas.cz, případně na telefonu 605965153. Svého potomka můžete přihlásit do 2. února 2018.

   

   

Co děti uvidí a zažijí?

Únor: Přivítání nových dětí, seznámení s programem na toto pololetí. Ukázky práce v laboratoři (drobné přístroje, pokusy).

Březen: Pěstování rostlin – jak ve skle na živném médiu (in vitro), tak v půdě ve skleníku.

Duben: Výroba herbáře a zajímavé rostlinné pokusy.

Květen: Všechno, co souvisí s kvetením rostlin. Pozorování květů pod lupou a mikroskopem, extrakce barviv z květů.

Červen: Soutěž o ceny. Na poslední hodině předáme účastníkům kroužku diplomy a vyhlásíme vítěze soutěže.