Laboratoř transkriptomiky a genového inženýrství

Členové laboratoře

Karel Müller (muller@ueb.cas.cz)

Tomáš Moravec (moravec@ueb.cas.cz)

Alena Trávníčková

Jitka Svobodová

Náplň laboratoře

TRANSKRIPTOMIKA

 • Asistence s návrhem experimentu
 • Izolace RNA s následnou kontrolou kvality
 • Zajištění RNA-seq služby
 • Bioinformatické zpracování dat (kvantifikace transkriptů, kontrola kvality analýzy, základní statistické zpracování)
 • Asistence s interpretací výsledků a navržení následných experimentů (validace výsledků pomocí RT-qPCR, návrh funkčních experimentů)

SYNTETICKÁ BIOLOGIE

 • Asistence s návrhem experimentu a design vhodného konstruktu
 • Příprava konstruktů (využíváme zejména GoldenBraid-kompatibilní postupy)
 • Správa a uchování dílčích konstruktů a patřičné databáze

Příklady funkce konstruktů:

 • UP/DOWN regulace vybraného genu
 • CRISPR-Cas9 cílená mutageneze
 • Příprava rekombinantních proteinů
 • Exprese fúzních proteinů (široký výběr nejen fluorescenčních tagů)
 • Exprese proteinů regulovaná přirozenými promotory a terminátory
 • Transientní exprese
 • Chemicky regulovaná exprese
 • Virus-induced gene silencing (zejména pomocí ALSV a TRV systému), široký výběr cílových rostlin

V případě zájmu ukážeme, naučíme a pomůžeme ve vašich vlastních aplikacích.

Jsme úzce propojeni s Mikroskopické pracoviště ÚEB AV ČR.