Nitric oxide is involved in light-specific responses of tomato during germination under normal and osmotic stress conditions.

Piterková J, Luhová L, Hofman J, Turečková V, Novák O, Petřivalský M, Fellner M
ANNALS OF BOTANY 110: 767-776, 2012

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Martin Fellner, Ondřej Novák