Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012

Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012Otevření nové budovy ústavu 20. listopadu 2012

Ústav experimentální botaniky AV ČR slaví v roce 2012 padesát let od svého založení. Ke kulatým narozeninám jsme dostali krásný dárek – novou budovu v Praze–Lysolajích. Podívejte se, kdo přišel na slavnostní otevření, jak stavba vypadá a co zde budou vědci zkoumat.
Autorkou fotografií je Stanislava Kyselová (Akademický bulletin).