Pavel Šiffel (1954-2003) or life full of chlorophyll

Květoň, J.; Durchan, Milan; Roháček, Karel; Šantrůček, Jiří; Vácha, František; Šesták, Zdeněk
PHOTOSYNTHETICA 43: 323-328, 2005

Klíčová slova: Pavel Šiffel; scientific works
Abstrakt: Life and research results of Pavel Šiffel, a talented but untimely deceased Czech scientist in photosynthesis, are reviewed.
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: bývalý zaměstnanec