Polyamine profiles and biosynthesis in somatic embryo development and comparison of germinating somatic and zygotic embryos of Norway spruce

Gemperlová L., Fischerová L., Cvikrová M., Malá J., Vondráková Z., Martincová O., Vágner M.
TREE PHYSIOLOGY 29(10): 1287-1298, 2009

Klíčová slova: polyamines, somatic embryo, Norway spruce,
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Milena Cvikrová, Martin Vágner, Zuzana Vondráková