Rada Ústavu experimentální botaniky 2017-2022

Předsedkyně:

o    RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. 

Místopředseda:
o    Prof. Ing. Miroslav Strnad, DrSc. 

Členové:

o    Prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. 
o    Mgr. Jan Bartoš, PhD. 

o    Mgr. Jan Lipavský, CSc. 
o   
RNDr. Jan Martinec, CSc. 
o    Ing. Václav Motyka, CSc. 
o    Mgr. Tomáš Moravec, PhD. 

o    RNDr. Jan Nedělník, PhD. 
o    RNDr. Martin Vágner, CSc. 
o    Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. 

Tajemnice:

  • Dr.rer.nat.Ing. Helena Plchová 

Usnesení Rady ÚEB