Rostlina na únor 2024: Poslové jara

Nastal čas na únorovou rostlinu s příběhem. Letošní teplý únor probudil celou řadu rostlin, které začaly kvést. Když se vydáte do lužního lesa, můžete narazit na porosty kvetoucích sněženek, jako se poštěstilo nám v Polabí.

Její celý botanický název zní sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a řadíme ji do čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae), takže jejími příbuznými jsou například bledule, česnek, nebo narcis. Okvětí sněženky sestává ze 3 větších okvětních lístků a 3 vnitřních lístků. Kvete brzy zjara, než dojde k olistění stromů, pod kterými roste, takže patří mezi typické zástupce jarního aspektu. Sněženka podsněžník je jedovatá, čímž se chrání před okusem živočichy. Pozřením obsažených alkaloidů (hlavně se jedná o lykorin, tazetin a galanthamin) dochází u člověka k průjmu, bolestem břicha a ke zvracení.