Rostliny s hvězdičkou

somatická embrya (zárodky) smrku ztepiléhoRostlina pro červen 2010

Uhodnete, co je na obrázku? Prozradíme vám, že to není ani květ, ani mořská sasanka, ani malá chobotnice. Kruh „chapadélek“ patří stromu, který dobře znáte.

Exoticky vypadající útvary jsou zárodky smrku ztepilého. Netradičně jsme je fotografovali shora. Semenáčky smrku mají mnoho děloh, jak jste si v lese jistě všimli. Každý cíp žluté „hvězdičky“ je tedy jedna děloha. Po vyklíčení zárodku zezelená a vyživuje lesního novorozence, dokud mu nevyroste první jehličí.

Zárodky neboli embrya se v přírodě vyvíjejí z oplozeného vajíčka v semeni. Ty na snímku jsme ovšem vypěstovali v laboratoři z tělních buněk smrku. Takto vzniklým zárodkům rostlin říkají vědci somatická embrya. Vypadají v podstatě stejně jako embrya ze semen. Můžeme je také nechat vyklíčit a vyrostou z nich zdravé smrčky.

Pěstování somatických embryí má jednu velku výhodu. Umožňuje získat z jediné rostliny tisíce potomků, geneticky víceméně shodných. Technologie se už ve světě prakticky využívá: třeba při produkci vánočních stromků nebo stromů, jejichž dřevo má optimální vlastnosti pro zpracování v papírnách. V těchto případech je zvlášť žádoucí, aby byl jeden strom jako druhý.

V Laboratoři biologicky aktivních látek se snažíme tuto technologii vylepšovat. Zároveň používáme somatická embrya ke zkoumání pochodů, které probíhají během vývoje zárodku. Nejsou totiž ukryta v semeni, takže s nimi lze snadno pracovat. Navíc jich můžeme napěstovat velké množství, což je výhodné například pro analýzy obsahu různých látek.

Foto Zuzana Vondráková

Text Zuzana Vondráková a Jan Kolář
 


Naživo můžete smrčky ze zkumavky vidět při našich Dnech otevřených dveří v Praze–Lysolajích. Letos je chystáme na 4. a 5. listopadu.