Seminář „Viry kolem nás a v nás“ představí viry v širších souvislostech

   

Zveme vás na online seminář pro veřejnost, který se bude věnovat velice aktuálnímu tématu s celospolečenským dopadem – virům. Akci pořádá 14. dubna 2021 výzkumný program Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21.

Významní čeští vědci představí na semináři problematiku virů, a to od těch napadajících člověka až po viry způsobující choroby zvířat a rostlin. Přednášky se budou zabývat očkováním proti koronaviru, možnostmi posílení vlastní imunity i také změnou vztahu Čechů k jídlu v době pandemie. Seminář se uskuteční online, sledovat ho bude možné na YouTube kanálu PotravinyAV21.

   

Pandemie koronaviru ovlivňuje životy miliard lidí na celé planetě a nutí svět reagovat na krizi nebývalých rozměrů. Podle koordinátora programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 Jaroslava Doležela z Ústavu experimentální botaniky AV ČR tak před vědci vyvstal náročný úkol: vysvětlovat a objasňovat toto aktuální téma.

„Snadnost, se kterou je možné na internetu zveřejnit jakoukoliv zprávu, přispívá k šíření dezinformací, které boj s koronavirem ztěžují a vedou k tisícům zbytečných úmrtí. Pro laickou veřejnost je však často obtížné odlišit dezinformaci od pravdivé informace.“

   

Viry jsou nebuněčné organismy, které se mohou množit jen uvnitř živých buněk. „Jde o nejhojnější obyvatele Země. Každý den nevědomky pozřeme či vdechneme miliardy virových částic,“ vysvětluje jeden z přednášejících, Daniel Růžek z Biologického centra AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. „V jednom litru mořské vody je více virových částic než všech lidí na planetě,“ dodává.

   

V poslední době se stále častěji řeší otázka přenosu virů ze zvířat na člověka. Tak tomu s největší pravděpodobností bylo i v případě viru SARS-CoV-2. „Přenos mezi zvířaty a lidmi je běžnou součástí přirozené cirkulace některých virů,“ upřesňuje další z pozvaných hostů Vladimír Celer z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně: „Četnost napadení hospodářských zvířat viry se v posledním období zvyšuje, a to kvůli výrazným demografickým změnám, mezinárodnímu obchodu a cestování a v neposlední řadě také kvůli klimatické změně.“

   

S viry se běžně potýkají i zemědělci. V České republice představují virové choroby asi jednu desetinu chorob všech pěstovaných rostlin. Největší škody způsobují u vegetativně rozmnožovaných a vytrvalých rostlin, včetně ovocných stromů.

„Viry ale ve velkém rozsahu napadají i plodiny množené semeny, včetně obilovin, a při kalamitním výskytu mohou způsobit výnosové ztráty osmdesát až sto procent,“ zdůrazňuje Milan Navrátil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který bude mluvit o virech napadajících rostliny.

   

Ilustrační obrázek: Různé příznaky onemocnění virovou chorobou šarkou u broskvoní a meruněk. Zdroj Wikimedia Commons, autoři Jiri Sochor, Petr Babula, Vojtech Adam, Boris Krska a Rene Kizek, úpravy Jan Kolář, licence CC BY 3.0.

   

Téma očkování proti koronaviru přiblíží další přednášející, Libor Grubhofer z Biologického centra AV ČR. „Očkování dostupnými schválenými vakcínami je v současnosti jediným humánním a efektivním způsobem, jak čelit pandemickému šíření viru dosažením kolektivní imunity v celé lidské společnosti na naší planetě,“ říká Libor Grubhofer.

Podle něj má ale současná situace i některá pozitiva: „Pandemie paradoxně urychlila vývoj moderních technologií pro přípravu genových, vektorových a proteinových vakcín, včetně jejich náročného preklinického a klinického testování a jejich registrace.“

   

Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR vysvětlí, jak můžeme posilovat svou imunitu: „Na našich sliznicích se každodenně odehrávají nikdy nekončící boje a bitvy mezi našimi imunitními obránci a nejrůznějšími vetřelci. Největší množství imunitních buněk je pak soustředěno v tkáních trávicího traktu, především ve střevě.“ Pro naše zdraví je proto podle odborníků velmi důležité, aby střevní sliznice byla v dobré kondici, čemuž pomáhá správná strava a přítomnost takzvaných přátelských mikroorganismů.

   

Na závěr představí Barbora Duží z Ústavu geoniky AV ČR výsledky sociologického průzkumu, v němž vědci loni zjišťovali změny nákupního a spotřebitelského chování domácností v oblasti zajištění potravin před a během pandemie covid-19.

   

Seminář „Viry kolem nás a v nás“ se koná online 14. dubna 2021 od 9 hodin. Živě ho můžete sledovat na https://youtu.be/ABWuldxeicc. Po jeho skončení bude na stejném odkazu k dispozici i záznam akce.

   

   

Program semináře ke stažení nebo tisku ve formátu PDF

   

Text: Radoslava Kvasničková, úprava pro web Jan Kolář (Ústav experimentální botaniky AV ČR)