Stanovení aktivity cytokininoxidasy/dehydrogenasy v rostlinách pomocí HPLC spojené s průtokovým radioaktivním detektorem

Dobrev, Petre; Motyka, Václav
BIOLOGICKÉ LISTY 68 [3]: 163-166, 2003

Klíčová slova: cytokinin oxidase/dehydrogenase; TLC; HPLC
Abstrakt: Je popsán postup stanovení aktivity cytokininoxidasy/dehydrogenasy (CKX) v rostlinách radioisotopovou metodou pomocí HPLC spojené s průtokovým radioaktivním detektorem. Aktivita CKX se stanovuje po inkubaci částečně purifikovaného proteinového extraktu s N6-(Δ2-isopentenyl)adeninem (iP) radioaktivně značeným v purinovém kruhu, následné chromatografické separaci pomocí HPLC (příp. TLC) a měření radioaktivity vzniklého produktu adeninu. V práci jsou uvedeny výhody a nevýhody stanovení aktivity CKX při měření konverse radioaktivně značeného iP pomocí HPLC spojené s on-line radioaktivním detektorem ve srovnání s TLC na mikrokrystalické celulóze.
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Petre I. Dobrev, Václav Motyka