Tower of Babel: Mitochondrial-nuclear interactions in the gynodioecious species Silene vulgaris investigated with transcriptomics.

Začátek: 
01.01.2016
Konec: 
31.12.2018
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
16-09220S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
řešitel