Water-in-Plants Bibliography. Vol. 7. 1981

Pospíšilová J., Solárová J.
Dr.W. Junk Publishers 1: 8129-9676, 1981

Klíčová slova: stomata, transpiration, water uptake, water transport
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová