Změny v obsahu endogenních cytokininů během vodního stresu a následné rehydratace

Baťková, Petra; Pospíšilová, Jana; Vágner, Martin; Malbeck, Jiří; Trávníčková, Alena
In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Praha : VÚRV : 239-246, 2005

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jiří Malbeck, Jana Pospíšilová, Alena Trávníčková, Martin Vágner