Změny v projevu heteróze u kukuřice v důsledku sucha: proč kříženci reagují odlišně než rodiče?

Začátek: 
01.01.2007
Konec: 
31.12.2009
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
521/07/0470
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Naďa Wilhelmová
Interní řešitel: 
řešitel