BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN

Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin

Vliv vodního stresu na fotosyntetické parametry transgenních rostlin tabáku se zvýšeným obsahem cytokininů

Pospíšilová, Jana; Haisel, Daniel; Vaňková, Radomíra
BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN 7 [2] : 123-123 , 2007
Klíčová slova: carotenoids; chlorophyll; net photosynthetic rate; stomatal conductance; transgenic tobacco; xanthophylls

Indian Agricultural Research Institute – prostředník na cestě k zajištění potravinové a surovinové základny země

Procházková D.
BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN : 24-25 , 2009
Klíčová slova: