Genetický plán pšenice odhalen

Genetický plán pšenice odhalen

Pšenice tvoří hlavní složku výživy lidstva v mnoha oblastech světa. Tato plodina je pěstována na více než 215 milionech hektarů, z nichž se ročně sklidí téměř 700 milionů tun zrn. S takovouto roční sklizní se pšenice řadí na třetí místo mezi obilovinami, hned za kukuřici a rýži. Na rozdíl od těchto dvou obilovin má však vyšší obsah bílkovin, tudíž je pro lidstvo nejdůležitějším zdrojem bílkovin rostlinného původu. Zrno pšenice lze snadno skladovat a pšeničná mouka je neodmyslitelně spjata s přípravou velké škály kvalitních potravin.

Pšenice tak bez pochyby patří mezi nejvýznamnější plodiny světa a je také v oblasti zájmu vědců z několika špičkových světových laboratoří včetně našich badatelů z týmu profesora Jaroslava Doležela. Mimo jiné patří ke snahám vědců kompletně přečíst genetickou informaci pšenice. Jenže genom této významné plodiny je složitý a velmi rozsáhlý; svojí velikostí šestkrát předčí délku genetické informace člověka.

V článku publikovaném 18.7.2014 v prestižním vědeckém časopise Science je popsán plán dědičné informace pšenice. Tento plán je prvním krokem na cestě k přečtení celého genomu a představuje nástroj, který umožňuje rychle a přesně zjišťovat polohu genů podmiňujících důležité vlastnosti. Už nyní přispěje samotný genetický plán k urychlení šlechtitelských programů. Bude snadnější zjišťovat, jak jednotlivé geny ovlivňují důležité vlastnosti včetně výnosu, kvality a tolerance vůči chorobám, škůdcům a nepříznivým faktorům vnějšího prostředí. To umožní šlechtění nové generace odrůd pšenice s vyššími výnosy, bez kterých by nebylo možné zajistit dostatek potravin pro rostoucí světovou populaci v podmínkách měnícího se klimatu.

K odhalení genetického plánu pšenice přispěla chromosomová strategie vyvinutá týmem profesora Jaroslava Doležela z našeho ústavu. Naši badatelé se dopracovali k unikátnímu souboru metod, které umožňují izolaci jednotlivých chromosomů, čímž připravují materiál pro ostatní laboratoře, jež se podílejí na čtení genetické informace pšenice. Díky tomu se čeští vědci jako jediní na světě podílejí na čtení všech chromosomů pšenice. Kromě toho zodpovídají za samotné přečtení genetické informace tří chromosomů, což je řadí mezi špičkové laboratoře z USA, Francie, Německa a Japonska. První chromosom (označený 3B) byl již přečten, jak se můžeme dozvědět ve stejném čísle časopisu Science. Tento chromosom je poměrně dlouhý, svojí velikostí se totiž vyrovná celé třetině lidského genomu. Očekává se, že přečtení zbývajících dvaceti chromosomů by mělo být dokončeno do tří let.

Bližší informace: zde

Tisková zpráva

http://olomouc.ueb.cas.cz/