Setkání mladých vědeckých pracovníků ÚEB 2024

   

Historicky první Setkání mladých vědeckých pracovníků Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) se konalo na Lovecké chatě v Horce nad Moravou 24.–26. dubna 2024.

Podobné akce se pravidelně konají na moderních pracovištích jak ve světě, tak i v České republice. Primárním cílem setkání bylo propojit mladé vědce z ÚEB, umožnit jim sdílení zkušeností a poskytnout prostor pro navazování nových spoluprací.

   

Setkání zahájil ředitel ústavu Jan Martinec. Během svojí přednášky představil mladým vědcům strukturu ÚEB a také se podělil o svůj pohled na vědeckou kariéru. Na závěr vznesl podnět k diskuzi o zapojení mladých vědců do zlepšování ústavu. Následovaly krátké odborné přednášky všech účastníků. Den byl zakončen deskovými hrami a diskuzemi.

   

   

Druhý den dopoledne proběhly dva interaktivní workshopy zabývající se osobním rozvojem. První z nich, pod vedením Clément Lafon-Placette, byl zaměřen na porozumění a zpracování nepříjemných pocitů, se kterými se mnoho z nás během své vědecké kariéry potýká. Druhý workshop, který vedla Radoslava Kvasničková, provedl účastníky praktickými tipy a cvičeními zaměřenými na to, jak poutavě a bez stresu veřejně prezentovat vědecké výsledky.

Překrásné prostředí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví poskytlo ideální prostor také pro venkovní aktivity. Odpoledne byli účastníci náhodně rozděleni do týmů, v nichž na turistické trase okolím environmentálního centra Sluňákov řešili úkoly a hádanky.

   

   

Po návratu z výletu následovala přenáška Matyáše Fendrycha, který s účastníky sdílel zkušenosti ze své vědecké dráhy. Ta ho od studií na Univerzitě Karlově a doktorského studia v ÚEB zavedla na pozici postdoktoranda na univerzitě v belgickém Ghentu a rakouském institutu IST. Matyáš je úspěšný řešitel prestižních ERC grantů a účastníkům poradil, jak postupovat při výběru budoucích pracovišť i kdy je ten správný čas se rozhodnout pro založení vlastní vědecké skupiny.

Program druhého dne završil hospodský kvíz na téma Akademie věd ČR, ve kterém opět soutěžily sestavené týmy. Proběhlo také vyhlášení vítězů a nechyběla ani odměna pro všechny zúčastněné. Po kvízu následovala živá diskuze účastníků, reagující na informace prezentované během celého setkání.

   

   

Poslední den se všichni účastníci přesunuli do Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v nedaleké Olomouci. Po přednáškách vedoucího pracoviště Jana Bartoše a vedoucího Aplikační laboratoře Jana Šafáře následovala exkurze. Účastníci tak získali přehled o metodách a projektech řešených na tomto pracovišti.

Akce byla zakončena zhodnocením a věcnými připomínkami všech zúčastněných, které pomohou organizátorům uspořádat další Setkání mladých vědeckých pracovníků ÚEB v roce 2025.

   

Text: Beáta Strejčková, Eva Dvořák Tomaštíková

Foto: Zuzana Tulpová, Beáta Strejčková, Eva Dvořák Tomaštíková