Studium odpovědí rostlin na stres xenobiotiky a produkce stres protektivních látek

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
16.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
COST.FA0605OC09082
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Soudek
Interní řešitel: 
řešitel