Vyšla kniha mapující historii ústavu

   

Dvacítka autorů, šest let práce, 400 stránek, přes 200 dobových fotografií – to je kniha „Experimentální botanika ve vzpomínkách vědců“, kterou jsme vydali ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia.

   

Rostlinná biologie – od fyziologie či fytopatologie až po buněčnou a molekulární biologii – se v posledních desetiletích rychle rozvíjí. K jejímu pokroku výrazně přispěli také vědci a vědkyně z našeho ústavu, který je již od roku 1962 významným českým centrem bádání v tomto oboru.

   

Kniha „Experimentální botanika ve vzpomínkách vědců“ mapuje prostřednictvím svědectví pamětníků a studia archivních dokumentů dějiny Ústavu experimentální botaniky AV ČR, každodenní život v něm i historii vybraných výzkumných témat, jež určovala jeho vědecké směřování.

V publikaci najdete rovněž medailonky významných osobností spjatých s ústavem a vzpomínky na zahraniční stáže či mezinárodní konference před rokem 1989. Text doprovází více než 200 dobových fotografií.

   

Přístroj pro měření rychlosti fotosyntézy v polních podmínkách, který navrhli Jiří Čatský a Bohdan Slavík v roce 1960. Archiv Vlasty Čatské.

   

Editory publikace byli docent Jan Krekule, který v Ústavu experimentální botaniky AV ČR pracoval od jeho založení, a doktor Jan Kolář, jeden z našich popularizátorů vědy.

„Rostlinná biologie nejsou jen odborné publikace, ale i osobní příběhy badatelů nebo historie konkrétních vědeckých témat. Chtěli jsme tyto příběhy zachovat pro budoucnost, proto jsme dali slovo pamětníkům a také se pustili do rozsáhlého pátrání v archivních dokumentech.“

„Přiznám se, že mne samotného překvapilo, jak zajímavá a někdy i dramatická byla historie našeho ústavu,“ říká Jan Kolář.

   

Věříme, že kniha zaujme nejen biology, ale i širší okruh zájemců o moderní dějiny přírodních věd. Zakoupit ji můžete v e-shopu nebo v knihkupectvích Nakladatelství Academia.

   

Budoucí porevoluční ředitelka ústavu Ivana Macháčková v laboratoři při práci s vakuovou odparkou, kolem roku 1984. Archiv Jana Krekuleho.

   

Obálka knihy. Na fotografii je Zdeněk Šesták u aparatury pro měření rychlosti fotosyntézy v laboratoři Biologického ústavu ČSAV. Ze dvou oddělení tohoto ústavu vznikl k 1. lednu 1962 Ústav experimentální botaniky. Snímek z roku 1960, MÚA, A AV ČR, fond Reportáže ČSAV a AV ČR, sign. FOP316, č. 48.