Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého.

Začátek: 
01.01.2008
Konec: 
31.12.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
MZE NAZV
Registrační číslo: 
QH82303
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Milena Cvikrová
Interní řešitel: 
spoluřešitel