Využití elektroforetických stanovení ke studiu waxy pšenic

Papoušková L., Bradová J., Milec Z.
ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA) 12: 177-180, 2011

Klíčová slova: waxy,pšenice, protein, SDS-PAGE, čipová elektroforéza
Abstrakt: Pro hodnocení waxy alel u pšeničných materiálů byly pouţity elektroforetické metody SDS-PAGE (ve dvou modifikacích) a automatická čipová elektroforéza Experion. V obou modifikacích SDS-PAGE bylo výsledné elektroforetické spektrum téměř totožné. Výsledný elektroforeogram čipové elektroforézy se značně lišil jak v počtu, tak ve vzájemné pozici a intenzitě detekovaných bílkovinných pruhů. Vyhodnocovací software čipové elektroforézy udává obsah detekovaných proteinů, který lze použít jako indikátor přítomnosti waxy alel. Čipová elektroforéza tedy umožnila zaznamenat kvantitativní a SDS-PAGE kvalitativní změny proteinů spojených se syntézou škrobu v pšenici.
DOI:
Fulltext: kontaktujte autory z ÚEB
Autoři z ÚEB: Zbyněk Milec