ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA)

Úroda (vědecká příloha)

Využití elektroforetických stanovení ke studiu waxy pšenic

Papoušková L., Bradová J., Milec Z.
ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA) 12 : 177-180 , 2011
Klíčová slova: waxy,pšenice, protein, SDS-PAGE, čipová elektroforéza

Vyhledávání a identifikace nových genů a alel ovlivňujících procesy kvetení pšenice pro dosahování vyšších výnosů v době měnícího se klimatu

Pánková K., Milec Z., Tomková L., Prášil I., Snape J. W.
ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA) 10 : 445 - 454 , 2011
Klíčová slova: pšenice, doba kvetení, geny Ppd, Vrn, Eps, sekvenování