Effect of UV-B radiation on polyamine metabolism and accumulation of hydroxycinnamates and flavonoids in Norway spruce.

Začátek: 
01.03.2013
Konec: 
01.05.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LD13051
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Milena Cvikrová
Interní řešitel: 
řešitel