Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) byl založen v roce 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci. Ústav provádí především základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu.
Kapitoly z historie ÚEB najdete zde.

V rostlinné genetice jsou projekty zaměřeny na molekulární genetiku pylu a rostlinnou funkční genomiku. Fyziologická témata zahrnují hormonální a ekologickou kontrolu růstu a vývoje rostlin, mechanizmy transportu a účinku růstových regulátorů, fyziologii rostlinných virů a rostlinnou patofyziologii. V oboru biotechnologií se ústav zabývá například navrhováním a přípravou poživatelných vakcín z rostlin a mechanizmy fytoremediace.

Některé projekty směřují k praktickým aplikacím. Studium rostlinných hormonů například vedlo k syntéze látek, které zpomalují stárnutí kůže nebo vykazují slibné cytostatické efekty. ÚEB je rovněž velmi úspěšný ve šlechtění jabloní odolných vůči houbovým chorobám.

Ústav spolupracuje s mnoha výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice a v zahraničí. Vědci z ÚEB učí na několika českých vysokých školách a studenti těchto škol vypracovávají v ústavu své diplomové a doktorské práce.

Informace o naší současnosti najdete v této informační brožuře, která shrnuje naší činnost v letech 2010-2014.

  

  

  

Základní dokumenty

Zřizovací listina
Výroční zpráva za rok 2017starší výroční zprávy

Rozpočty ÚEB

Střednědobý výhled rozpočtu

Komentář ke střednědobému výhledu
Výhled na roky 2019-2020

   

Pro veřejnost

Zde najdete další stručné informace o naší práci, objevech a úspěších.