Nejnovější alba

Celkem fotoalb: 62, celkem snímků: 1164 Zobrazit snímky

Grants and projects

ueb webmasterPublikováno 08.09.2016 - 13:50Celkem snímků: 0

Running Projects:

  • 2020-2022 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (Large RI Project LM2018129 Czech-BioImaging)
  • 2020-2022 European Regional Development Fund (Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045)

Passed Projects:

Muzejní noc 2016

Jan FílaPublikováno 12.06.2016 - 12:39Celkem snímků: 14

Se svým stánkem jsme se 11. června 2016 účastnili 13. ročníku Pražské muzejní noci v prostorách Galerie věda a umění v budově Akademie věd na Národní třídě. Všechna stanoviště se týkala nějakým způsobem nositelky genetické informace - DNA.

Jarní exkurze na Ústavu experimentální botaniky

Jan FílaPublikováno 11.06.2016 - 13:14Celkem snímků: 7
Ve čtvrtek 9.6.2016 se konaly na našem lysolajském pracovišti Jarní exkurze do světa vědy. Mohli jste se podívat na konfokální mikroskop, do kultivačních místností, na přístroje detekující různé rostlinné vůně a také jste mohli vidět různé rostlinné orgány pod binokulární lupou.

Veletrh vědy 2016

Jan FílaPublikováno 23.05.2016 - 22:33Celkem snímků: 15

Ve dnech 19.21.5.2016 se konal druhý ročník Veletrhu vědy v pražských Letňanech na výstavišti PVA EXPO. Náš ústav na akci nemohl chybět, a tak jste si v našem stánku mohli vyzkoušet pipetování, seznámili jsme Vás s evolucí rostlin i mikroskopickými strukturami u jednotlivých rostlinných taxonů, provedli jsme Vás zahrádkou rostlin pěstovaných ve skle a také jsme Vám ukázali barviva viditelná i neviditelná...

Den fascinace rostlinami 2016

Jan FílaPublikováno 23.05.2016 - 22:21Celkem snímků: 8

Akce ke Dni fascinace rostlinami se konala ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v Botanické zahradě PřF UK dne 18.5.2016 v čase 10-17 hodin. V našem stánku jste si mohli vyzkoušet napsat tajnou zprávu neviditelným inkoustem a poté jsme Vám ukázali, jak zprávu zviditelnit. Kromě toho se u nás konala soutěž; kdo správně přířadil fotografie rostlinných modelů k jejich jménu a popisu, mohl s odnést sazenici rajčete nebo pexeso.

Výstava na Národní třídě 2015

Jan FílaPublikováno 12.11.2015 - 15:58Celkem snímků: 12

Fotky z interaktivní výstavy konané v rámci Týdne vědy a techniky AVČR na Národní 3, v budově Akademie věd. Mohli jste si u nás vyzkoušet focení pod binokulární lupou a své fotografické úlovky si odnést na flash disku nebo SD kartě. Kromě toho jsme Vám ukázali, jak si vyrobit pH indikátorové papírky z červeného zelí. A nejen to, přivezli jsme i oblíbenou zahrádku rostlin in vitro spolu se stánkem, kde se i ti nejmenší mohli věnovat pipetování.

DOD 2015

Jan FílaPublikováno 12.11.2015 - 15:47Celkem snímků: 49

Připomeňte si, jak probíhaly Dny otevřených dveří 2015 v areálu Praha-Lysolaje. Celkem jsme přivítali za všechny tři dny (3.-5.11.2015) 511 lidí, z čehož 344 osob přišlo v rámci organizovaných školních skupin a 167 zájemců dorazilo individuálně.

Vědecké dílny v Průhonickém zámku

Jan FílaPublikováno 14.09.2015 - 16:50Celkem snímků: 7

V neděli 13. září 2015 se konaly v Průhonickém zámku Vědecké dílny. U stánku ÚEB jste si mohli vyzkoušet, jak se pipetuje. Kromě toho jste se mohli účastnit soutěže, jejíž výsledky brzy zveřejníme. Šlo o to namalovat ideální rostlinu podle Vašich představ...

Muzejní noc 2015

Jan FílaPublikováno 15.06.2015 - 16:24Celkem snímků: 9

Na 12. ročníku Muzejní noci jsme navštívili se svou expozicí Národní technické muzeum v Praze-Dejvicích. Mohli jste se u nás podívat, jak rostliny vnímají různobarevné světlo a jak klíčí hrách pod různobarevnými filtry. Kromě toho jsme Vám ukázali izolaci květních barviv a jejich dělení pomocí papírové chromatografie. V temné komoře pod UV zářením jste mohli spatřit barviva na denním světle lidským okem neviditelná. A nejen to, nechyběla ani tradiční zahrádka rostlin pěstovaných na živném médiu ve skleněných baňkách.

Open Air Foto Festival 2015

Jan FílaPublikováno 09.06.2015 - 17:14Celkem snímků: 6

V Českém Krumlově se konal ve dnech 5.-7.6.2015 Open Air Foto Festival, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet nejrůznější fotografické techniky. Ústav experimentální botaniky nabízel v sobotu 6.6. možnost focení rostlinných objektů pod binokulární lupou. Naši návštěvníci tak mohli vidět zejména nejrůznější typy rostlinných trichomů zvětšených pod binokulární lupou...