Jak přečíst pšenici?

přístroj pro třídění chromozómů, takzvaný průtokový cytometr23. dubna 2007: Olomoucká Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie se podílí na celosvětovém projektu luštění genetické informace pšenice, nejdůležitější plodiny světa. Projekt by byl jen těžko uskutečnitelný bez unikátní technologie třídění chromozómů, vyvinuté právě v Olomouci.

Metoda umožňuje rozdělit obrovskou genetickou informaci na snadněji zpracovatelné porce – jednotlivé chromozómy. Podrobnosti si přečtěte v databázi zajímavých projektů Akademie věd ČR.

Dnes navíc otevřel náš ústav nové pracoviště, špičkově vybavené pro tento druh výzkumu (více v tiskové zprávě).