Jan Krekule převzal čestnou oborovou medaili G. J. Mendela

   

Akademie věd ČR ocenila 12. prosince 2018 docenta Jana Krekuleho, který celý svůj profesní život spojil s naším ústavem. Za zásluhy o rozvoj rostlinné biologie získal medaili G. J. Mendela.

   

Předsedkyně AV ČR profesorka Eva Zažímalová předala v sídle Akademie věd na pražské Národní třídě čestné oborové medaile čtyřem badatelům, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj svých vědních disciplín. Oceněni byli genetik Jiří Forejt, fyzik Jiří J. Mareš, geolog Zdeněk Vašíček a rostlinný biolog Jan Krekule.

   

Docent Jan Krekule (narozen 1931) je v komunitě českých rostlinných biologů znám jako úspěšný vědec, neúnavný organizátor a výborný pedagog schopný nadchnout studenty pro přednášené téma.

U nás v Ústavu experimentální botaniky pracoval od jeho založení v roce 1962. Se svým týmem studoval především přechod rostlin z vegetativního růstu ke kvetení.

Zkoumal fyziologii a biochemii tohoto procesu, jeho hormonální regulaci a také anatomické změny, které s ním souvisejí. Je autorem více než stovky odborných publikací. Na různé směry jeho práce dnes navazuje několik laboratoří našeho ústavu.

   

Jan Krekule (vpravo) přebírá čestnou oborovou medaili G. J. Mendela z rukou profesorky Evy Zažímalové, předsedkyně AV ČR.

   

Docent Krekule se vždy snažil propojovat domácí výzkum se zahraničním. V 60.–80. letech organizoval několik zásadních mezinárodních konferencí, na nichž se v tehdejším Československu potkávali vědci z „východu“ se svými „západními“ kolegy.

Mezi roky 1966–1968 pracoval v Ghaně ve Výzkumném ústavu kakaa (Cocoa Research Institute). Zde zkoumal možnosti, jak pomocí rostlinných hormonů zvýšit plodnost kakaovníků, a optimalizoval postup pro pěstování jejich semenáčků.

Za zmínku stojí rovněž účast docenta Krekuleho na ukrajinské oceánografické expedici v letech 1991–1992, kdy během téměř roční plavby analyzoval obsah rostlinných hormonů v mořských řasách.

   

Kromě výzkumné práce v Ústavu experimentální botaniky Jan Krekule také několik desetiletí přednášel na nynější katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Školil magisterské i doktorské studenty a řada vědců mu vděčí za to, že v nich probudil touhu prozkoumat, „jak rostliny fungují“. Byl rovněž spoluautorem původní české učebnice Fyziologie rostlin, jež vyšla v roce 1998.

   

Docent Krekule zastával během let mnoho funkcí v Akademii věd ČR a v dalších profesních organizacích. Začátkem 90. let minulého století se podílel na založení České společnosti experimentální biologie rostlin, která sdružuje vědce z tohoto oboru. Je i aktivním popularizátorem a propagátorem vědy.

Jan Krekule neztrácí tvůrčí elán ani ve svých 87 letech – momentálně připravuje ve spolupráci s dalšími pamětníky knihu o historii našeho ústavu.

   

Gratulujeme k zaslouženému ocenění a přejeme hodně sil do další práce!

   

Zleva předsedkyně AV ČR profesorka Eva Zažímalová, docent Jan Krekule a místopředseda AV ČR profesor Zdeněk Havlas.

   

Janu Krekulemu blahopřála k ocenění také bývalá ředitelka našeho ústavu doktorka Ivana Macháčková.

   

Všechny snímky Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů, Středisko společných činností AV ČR.