Ministr zemědělství Somalilandu navštívil ÚEB

   

Třicátého června 2023 jsme na pražském pracovišti přivítali hosty z afrického Somalilandu v čele s ministrem zemědělství. S představiteli ústavu diskutovali o možnostech případné budoucí spolupráce.

   

Somaliland je země na severovýchodě Afriky v takzvaném Africkém rohu, která v roce 1991 vyhlásila nezávislost na Somálsku.

Jako součást somalilandského úsilí o navazování a rozvoj vztahů s dalšími zeměmi přijela v červnu 2023 do České republiky delegace vedená ministrem zemědělství panem Abdulkadirem Imanem Warsamem. Pětidenní mise se zaměřila na spolupráci v oblasti zemědělství a vodního hospodářství.

   

Somalilandská delegace, konkrétně ministr zemědělství Abdulkadir Iman Warsame a pan Omar Husein Yussuf, zavítala také na pracoviště našeho ústavu v Praze-Lysolajích. Doprovázel je inženýr Ivan Svoboda z Česko-východoafrické smíšené obchodní komory, který celou návštěvu v ČR organizoval.

   

Hosté diskutovali s ředitelem ÚEB doktorem Janem Martincem, předsedkyní Rady ÚEB docentkou Lenkou Burketovou a vedoucím Laboratoře biologie pylu profesorem Davidem Honysem, který je zároveň členem Akademické rady AV ČR, kde koordinuje mezinárodní spolupráci Akademie.

Hlavním tématem diskuse byly možnosti spolupráce s naším ústavem i na úrovni Akademie věd jako celku. Hosté se zajímali také o naše výzkumné projekty a prohlédli si Laboratoř biologie pylu a Mikroskopické pracoviště vybavené špičkovými moderními mikroskopy.

   

Představitelé ústavu s africkými hosty. Zleva pan Omar Husein Yussuf, doc. Lenka Burketová, ministr zemědělství Somalilandu pan Abdulkadir Iman Warsame, ředitel ústavu Dr. Jan Martinec a prof. David Honys.

   

Jednání se somalilandskou delegací. Zcela vlevo Ing. Ivan Svoboda z Česko-východoafrické smíšené obchodní komory.

   

Prohlídka Laboratoře biologie pylu. Druhý zleva zástupce vedoucího laboratoře Dr. Said Hafidh.