Nová vědecká centra pro Olomouc

Poklepávání na základní kámen Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Olomouc, 8. dubna 2011.18. dubna 2011: Před několika dny se v Olomouci začala stavět dvě výzkumná centra. V jednom z nich budou od roku 2013 pracovat také naši badatelé.

Pátek 8. dubna 2011 byl v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici opravdu slavnostní. Zástupci univerzity a stavební firmy, primátor Olomouce i další hosté zde totiž zahajovali stavbu Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Oba projekty, financované z velké části Evropskou unií, podpoří rozvoj kvalitní vědy v Olomouci. Přinesou zároveň nová pracovní místa. Zdejší firmy dostanou navíc šanci převést výsledky výzkumu do praxe.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je společný projekt Univerzity Palackého, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Ústavu experimentální botaniky. Jeho součástí se stanou tři olomoucké laboratoře ÚEB. Více se o centru dozvíte v tomto článku nebo na jeho oficiálním webu.

Můžeme se tedy těšit, že naši vědci budou už za dva roky pracovat v nových laboratořích a s novým vybavením. O dalších aktualitách z výstavby vás budeme informovat.

 

Foto nahoře: Poklepávání základního kamene obou center.

Foto dole: Část týmu docenta Doležela z ÚEB, který se zabývá čtením genetické informace rostlin. Vědci stojí tam, kde pro ně vyroste nová budova. Oba snímky Ota Blahoušek.

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout v albu na facebookové stránce ÚEB.

 

"Luštitelé genů" z Ústavu experimentální botaniky AV ČR na staveništi v Olomouci, kde pro ně vyroste nová budova