Ondřej Novák mezi nejcitovanějšími vědci světa – již pošesté

   

Profesor Ondřej Novák se šestý rok za sebou umístil v přehledu Highly Cited Researchers mezi badateli, jejichž publikace jsou nejčastěji citovány jinými vědci. Kde vidí důvody svého úspěchu?

   

Jak měřit kvalitu odborných publikací a jejich přínos pro vědu? Běžně používaným kritériem je dnes citovanost: čím je publikace důležitější pro pokrok poznání v daném oboru, tím více vědců ji obvykle cituje ve svých vlastních článcích.

   

Společnost Clarivate Analytics, zabývající se analýzou vědecké výkonnosti a inovačním poradenstvím, zveřejňuje vždy v listopadu aktualizovanou databázi Highly Cited Researchers. Zjednodušeně řečeno jde o seznam badatelů, kteří ve svém oboru představují 1 % nejvíce citovaných autorů.

V tomto prestižním přehledu se již od roku 2018 každoročně umisťuje profesor Ondřej Novák – vedoucí Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště našeho ústavu a Univerzity Palackého v Olomouci. Letos je dokonce jedním z pouhých sedmi vědců působících v ČR, kteří se na seznam dostali.

   

Profesor Ondřej Novák, vedoucí Laboratoře růstových regulátorů v Olomouci. Foto Ota Blahoušek.

   

„Za vysokou citovaností mých prací stojí souhra dvou faktorů. Prvním je téma, kterému se věnuji už přes dvacet let, a to je analýza rostlinných hormonů neboli fytohormonů. V našem týmu se neustále snažíme o posouvání hranic možného. Používáme velmi citlivé bioanalytické přístupy, díky nimž můžeme postihnout celé spektrum známých rostlinných hormonů a látek spojených s jejich metabolismem.“

„Umíme třeba stanovit koncentraci více než sta fytohormonů ve velmi malém množství vzorku. Dnes se s našimi technikami dostáváme na úroveň jednotlivých buněk, a dokonce dokážeme analyzovat rostlinné hormony v izolovaných vnitrobuněčných strukturách – organelách. Rozšiřujeme tak základní znalosti o účincích hormonů v rostlinách na úrovni buněk i jejich funkčních částí,“ říká Ondřej Novák a pokračuje:

   

„Druhým faktorem, který přispěl k mému zařazení mezi Highly Cited Researchers 2023, je kolektiv Laboratoře růstových regulátorů. Náš tým je dynamický, což mě nutí neustále přicházet s novými myšlenkami a nápady nejen v oblasti studia rostlinných hormonů. Máme například skvělé mladé doktorandy, jejichž zápal pro vědu je inspirující.“

„Za zmínku rozhodně stojí naše poslední publikovaná práce, která propojila rostlinné hormony se superkritickou fluidní chromatografií. Tato moderní analytická technika využívá kapalinu, konkrétně oxid uhličitý, v takzvaném superkritickém stavu. Při stanovení fytohormonů v komplexním rostlinném materiálu jsme ji použili jako vůbec první na světě.“

   

Za Ústav experimentální botaniky AV ČR profesoru Novákovi gratulujeme a do budoucna přejeme mnoho dalších technických inovací i zajímavých objevů.