Pěstování pokusných rostlin

V naší další krátké fotoreportáži se můžete podívat, jak na našem ústavu pěstujeme rostliny. Vyžíváme in vitro techniky (=pěstování ve skle), růstové komory, kultivační místnosti a skleníky. Všechny tyto způsoby pěstování  nám zajištují dostatek rostlinného materiálu na pokusy po celý rok.

Na snímku jsou zachycené rostliny pěstované na živném médiu ve skle (=in vitro) umístěné v kultivační místnosti. Pěstování rostlin v médiích je náročné, protože se rostliny musí přesazovat ve sterilních podmínkách. Živná média jsou velmi dobrá a chutnají i bakteriím a plísním, které ovšem rostou rychleji a rostlinu by zahubily. Výhodou in vitro pěstování je, že na médiu rostou rostliny rychleji a je přesně kontrolováno složení média. 

  


Detail rosnatky pěstované na živném médiu. Pokud se dobře podíváte, můžete na listech vidět lepivé trichomy, na které rosnatka chytá drobný hmyz. Na rosnatkách na našem ústavu pokusy neděláme, máme je pro radost.

   


Detail kaktusu na živném médiu, opět se nejedná o pokusnou rostlinu, ale je to oblíbená rostlina dětí z našeho přírodovědného kroužku.

   


Pohled na kultivační místnost, kde jsou umístěné rostliny na živných médiích v baňkách. V kultivační místnosti je nastavená teplota (např. 24°C) a délka dne (např. 12 hodin světlo a 12 hodin tma), která je pro dané rostliny optimální.

   


Na snímku je zachycena růstová komora. Můžete si ji představit jako velkou skříň s policemi, na kterých jsou umístěné rostliny. Výhodou růstových komor je, že je zde velmi pečlivě (pomocí počítače) kontrolováno prostředí, ve kterém rostliny rostou. V růstových komorách se dá nastavit teplota, délka dne a relativní vzdušná vlhkost.

  


Zde si můžete prohlédnout vnitřek růstové komory, kde jsou umístěné pokusné rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Rostliny jsou pěstovány v rašelinových Jiffy tabletách.

   


Na snímku jsou zachycené kvetoucí rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), umístěné v růstové komoře.


Asi dvoutýdenní rostliny huseníčku rolního (Arabidposis thaliana) v rašelinových Jiffy tabletách.

   


Kromě růstových komor se rostliny v Jiffy tabletách pěstují také v kultivačních místnostech.

   


Dalším místem, kde pěstujeme rostliny, je skleník, který se využívá více přes jaro a léto než v zimě a rostliny se zde pěstují v půdním substrátu.

  


Na snímku je zachycen vnitřní prostor skleníku. Na druhém stole nalevo a uprostřed můžete vidět tabák virginský, jednu z používaných pokusných rostlin.

   

Reportáž ve formátu pdf zde.