Řídí vývoj mechů hormony?

mech čepenka odstálá - jeden z takzvaných modelových organizmů v rostlinné biologii16. dubna 2009: Odpovědi na tuto otázku hledají naši vědci společně s německými kolegy. Zaměřili se na drobný mech, nazývaný čepenka odstálá. Není výzkum jakési čepenky jen ztráta času? Rozhodně ne – tato rostlinka je totiž typický modelový organizmus. Co to přesně znamená?

Možná vás napadne, že badatelé by se měli věnovat hlavně zemědělským plodinám a dalším užitečným rostlinám. Jenže dnešní biologové (rostlinní i živočišní) pracují přednostně s takzvanými modelovými druhy, které jsou ideální pro provádění pokusů – snadno se množí, dobře rostou nebo mají jiné výhodné vlastnosti. Jistě si vybavíte laboratorní myši a potkany. V rostlinné říši jsou jejich obdobou třeba huseníček či tabák.

Poznatky získané v pokusech s modelovými rostlinami lze pak zobecnit a využít při výzkumu dalších druhů, včetně těch hospodářsky důležitých. Tato strategie velmi usnadňuje vědecký pokrok. Je to logické: když jsme se učili číst, také jsme začínali nejdřív slabikářem a až později se pustili do románů.

Čepenka má pro biology tři hlavní výhody. Za prvé u ní lze cíleně „vypínat“ a pozměňovat geny. Za druhé je to mech, takže její porovnání s cévnatými rostlinami (kapraďorosty a semennými rostlinami) může prozradit mnoho o evoluci suchozemské květeny. A za třetí má jednoduchou stavbu těla, díky níž je vynikající pro studium růstu a vývoje.

Vědci z Univerzity v Hamburku a ze dvou laboratoří ÚEB hledali v čepence důležité rostlinné hormony cytokininy. Našli jich celkem dvacet. Navíc zjistili, že cytokininy výrazně ovlivňují vývoj tohoto mechu. Hrají zde tedy podobnou roli jako u cévnatých rostlin. Více se dozvíte v databázi zajímavých projektů Akademie věd ČR.

Foto: Čepenka odstálá. Snímek J. Kolář.