Stánek ÚEB na vernisáži 48. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

Každoročně se v Lidicích koná k uctění lidických dětských obětí mezinárodní výtvarná výstava. Na této výstavě jsou vystavena vítězná výtvarná díla dětí, jimž předal ceny na vernisáži konané 24. září 2020 ředitel našeho Ústavu Dr. Martin Vágner. Protože letošním tématem vystavených výtvarných počinů soutěžících dětí byla "Krajina", zúčastnili jsme se vernisáže s naším stánkem. 

Nedílnou součástí krajiny jsou rostliny, takže náš stánek se zabýval právě jimi. Bylo možné si u nás vyzkoušet izolaci různých rostlinných barviv z listu - v nich totiž není pouze zeleně zbarvený chlorofyl, ale také například žlutě nebo červeně zbarvené karotenoidy. Jenže rostliny nežijí na svých stanovištích samy, ale jejich život ovlivňují nejrůznější další organizmy. Naše expozice se konkrétně zaměřila na různé parazity a původce rostlinných chorob.

Účastníci izolují rostlinná barviva z listů. Na začátku je třeba vzorky dokonale rozdrtit ve třecí misce s tloučkem.
  


Listová barviva se oddělila od sebe - zelený chlorofyl a žlutočervené karotenoidy.
   


Rostliny nežijí v krajině osamoceně - potýkají se například s celou řadou škůdců a chorob.

   


Nakonec si účastníci prověřili svoje základní laboratorní dovednosti - na obrázku pracují s automatickou pipetou, s jejíž pomocí vědci měří a přenášejí různé objemy kapalných vzorků.

   


Míchadlo nebo-li vortex je pomocníkem našich výzkumníků v situaci, kdy je třeba vzorky důkladně promíchat.

  


Ředitel našeho ústavu Dr. Martin Vágner při svém projevu na vernisáži.

   


Dr. Martin Vágner předává ceny vítězům dětské výtvarné soutěže.