Světoví vědci jednají v Olomouci o výzkumu giberelinů

   

Odborníci z celého světa se budou v Olomouci věnovat rostlinným hormonům giberelinům. Ty slouží jako důležité „spínače“ vývojových etap rostlin a velký význam hrají třeba při zvyšování výnosů plodin.

   

Přední badatelé přijedou do moravského města na konferenci Gibereliny 2019. Od 30. června do 2. července 2019 ji zde pořádá Laboratoř růstových regulátorů, která je společným pracovištěm našeho ústavu a Univerzity Palackého. Zároveň je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Odborníci současně oslaví vznik nové laboratoře pro výzkum giberelinů, kterou v Olomouci koncem roku 2018 založil světově uznávaný vědec Peter Hedden.

   

„Cílem konference je představit pokrok ve výzkumu této skupiny přírodních látek. Naposledy se obdobné mezinárodní setkání vědců specializovaných na gibereliny uskutečnilo před 16 lety v Madridu a od té doby zaznamenal výzkum obrovský pokrok. Je proto potřeba umožnit odborníkům v této vědní oblasti prezentovat své práce a sdílet nápady,“ uvedl hlavní pořadatel konference profesor Hedden.

Svým příchodem do Laboratoře růstových regulátorů učinil Peter Hedden z Olomouce jedno z hlavních světových center giberelinového výzkumu. Laboratoř nyní poskytuje zázemí, potřebné analýzy a know-how vědecké komunitě ve světě.

   

Gibereliny jsou rostlinné hormony (fytohormony) nalezené ve 20. letech minulého století v Japonsku u houby Gibberella fujikuroi. Objev odstartoval obrovský zájem vědců i zemědělců o tuto skupinu fytohormonů, které kontrolují vývoj během celého životního cyklu rostlin a podporují růst rostlinných orgánů.

   

Vzorec jednoho z nejdůležitějších giberelinů – kyseliny giberelové. Zdroj Wikimedia Commons, autor Minutemen, volné dílo / Public Domain.

   

Konference pokryje všechna aktuální témata giberelinového výzkumu, včetně metabolismu, přenosu hormonálního signálu, zapojení giberelinů do rostlinných odpovědí na podmínky životního prostředí, biotechnologií, analýzy a chemie giberelinů. Podle profesora Heddena jsou všechny tyto okruhy významné.

„Například pro mě je nejdůležitější pochopit, jak je metabolismus giberelinů regulován v reakci na podmínky životního prostředí. Zazní ale i další témata. Velký posun nastal v porozumění způsobu, jak gibereliny fungují.“

„Jejich signalizace se již dlouho využívá pro zlepšování požadovaných vlastností plodin a tato oblast je v rostlinných biotechnologiích velmi důležitá. Zásadní význam ale má i to, abychom uměli sledovat distribuci giberelinů v rostlině do nejmenších detailů a pokročili i v technologiích pro jejich testování,“ uvedl Hedden.

   

Organizátorům se podařilo přilákat do Olomouce skutečné špičky oboru. S plenární přednáškou vystoupí například Reuben Peters z Iowa State University, který porovná biosyntézu giberelinů u rostlin, hub a bakterií.

Tai-ping Sun z Duke University, která již řadu let patří k nejvýznamnějším osobnostem v oboru, popíše své nedávné objevy v oblasti přenosu giberelinového signálu.

Na konferenci bude hovořit mimo jiné i Miyako Ueguchi-Tanaka z Nagoya University, jenž se svými kolegy jako první izoloval giberelinové receptory a učinil řadu objevů v oblasti giberelinové biosyntézy a signální transdukce, tedy přenosu signálu.

   

Logo olomoucké konference.

   

Na konferenci přijede zhruba 70 účastníků. Velké zastoupení mají Japonsko a Izrael, přítomni budou také hosté z USA, Velké Británie, Německa, Francie, Španělska, Itálie, Belgie, Číny či Nového Zélandu.

Velký význam má konference pro studenty, kteří budou moci navázat kontakty s vědeckými kapacitami a někteří vystoupí i s vlastními příspěvky.

   

Text: Martina Šaradínová (Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum), úpravy Jan Kolář