Ústav navštívila výkonná ředitelka EPSO

   

V prosinci 2018 jsme u nás přivítali doktorku Karin Metzlaff, ředitelku European Plant Science Organisation. Tato organizace usiluje o lepší komunikaci mezi rostlinnými biology, politiky a veřejností.

   

Evropská společnost pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) sdružuje 69 výzkumných institucí z 29 evropských zemí a Izraele. Hlavním cílem činnosti EPSO je propagovat na celoevropské úrovni práci rostlinných biologů a vysvětlovat její důležitost veřejnosti i politikům.

Společnost také pořádá pravidelné mezinárodní konference a vyjadřuje se k aktuálním problémům, plánovaným výzkumným programům i vědní politice. Pro veřejnost pořádá každé dva roky Den fascinace rostlinami.

   

V každé členské zemi má EPSO svého národního reprezentanta, který koordinuje aktivity společnosti v daném státě. Národním reprezentantem za Českou republiku je doktor Tomáš Vaněk, vedoucí naší Laboratoře rostlinných biotechnologií.

Doktor Vaněk také organizoval návštěvu výkonné ředitelky Karin Metzlaff v našem ústavu. Doktorka Metzlaff se setkala s ředitelem ústavu a poté vedla workshop pro zástupce českých institucí sdružených v EPSO.

   

Na workshopu se diskutovalo hlavně o vědní politice EU v oblasti výzkumu rostlin a o problémech, s nimiž se dnes rostlinní biologové potýkají.

V úvodu představil doktor Vaněk základní informace o činnosti „národního klastru“  EPSO, jeho institucionálních členech a kontaktních osobách.

Pak následovala hlavní přednáška. Karin Metzlaff v ní šířeji popsala nejen cíle a aktivity EPSO, ale i jiné možnosti mezinárodní spolupráce – například v rámci programu ERA-CAPS, kterého se Česká republika dosud neúčastní.

Nakonec se rozpoutala čilá diskuse týkající se jak dalších možností kooperace, tak i činnosti EPSO například v rámci osvěty o geneticky modifikovaných organismech.

   

„Budoucnost máme ve svých rukou a musíme se k ní postavit čelem. Vědci mohou pomoci vybudovat vstřícnou, spolupracující Evropu a svět,“ uvedla výkonná ředitelka na závěr akce.