Ze života pylové láčky

   

Pylová láčka je trubicovitý útvar, který vyrůstá z pylového zrna a má za úkol dopravit samčí pohlavní buňky do vajíčka. Roste zajímavým způsobem, jehož molekulární detaily úspěšně zkoumají naši vědci.

     

I rostliny potřebují promyšlenou logistiku. Musí totiž v buňkách dopravovat stavební materiál na místo, kde je po něm zrovna poptávka – například proto, že tam vzniká nová buněčná stěna.

Vědci z naší Laboratoře buněčné biologie a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy studují, jak tato precizně směrovaná doprava funguje při vývoji pylu a během růstu pylové láčky.

   

Společný tým nedávno identifikoval jeden z klíčových proteinů, které u pylových zrn a láček zajišťují navádění váčků se stavebním materiálem na správná místa v buňce.

O novém objevu a jeho souvislostech mluvil 22. listopadu 2020 v televizním Studiu ČT24 doktor Lukáš Synek. Rozhovor začíná v čase 39:43 záznamu.

   

Pylová zrna huseníčku rolního v prašníku. Snímek z elektronového skenovacího mikroskopu, ručně kolorováno. Foto Vedrana Marković a Lukáš Synek.

   

Ilustrační snímek: Rozkvetlá gazánie zářivá se záplavou květů připravených k opylení. Foto Jan Kolář.