Konference Botanik a politik Bohumil Němec v kontextu

Před 150 lety se narodil Bohumil Němec – průkopník rostlinné biologie v moderním smyslu tohoto termínu, který se zároveň neúnavně angažoval v popularizaci vědy, veřejném životě i politice. Jeho veřejné a vědecké působení i odkaz dnešku bude zkoumat dvoudenní konference 8.–9. června 2023.