Jablka naší odrůdy zvítězila ve velké květnové degustaci

   

Odrůda Sirius, vyšlechtěná v ÚEB, zvítězila v hodnocení 47 odrůd jablek, které uspořádal Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy. Další dvě naše odrůdy se umístily v první desítce.

   

Součástí našeho ústavu je i Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám, sídlící ve Střížovicích nedaleko Turnova. Odborníci zde už přes 50 let šlechtí nové odrůdy jabloně, jež jsou odolné vůči některým vážným chorobám – především strupovitosti a padlí jabloňovému.

Stanice prošla v roce 2017 rozsáhlou modernizací, kterou finančně podpořila Akademie věd ČR. Součástí modernizace bylo také vybudování chladících boxů s řízenou atmosférou pro dlouhodobé skladování jablek.

   

Boxy využívají technologii ULO (Ultra Low Oxygen), při níž jsou plody uchovávány v atmosféře se sníženým obsahem kyslíku a zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého. Technologie ULO je dnes světovým standardem ve skladování jablek. Díky ní je předpoklad uchovat jablka ve výborné kvalitě od podzimní sklizně až do pozdního jara či začátku léta.

   

Pokud má mít nová odrůda jabloně šanci prosadit se na světovém trhu, musí být stejně kvalitní nebo lepší než odrůdy, které jsou již zavedené. Naši odborníci proto nešlechtí pouze na odolnost vůči chorobám, ale sledují také chuťové vlastnosti plodů, jejich skladovatelnost, růstové vlastnosti stromů a další parametry.

Aby mohli porovnat své odrůdy s výsledky práce jiných šlechtitelských stanic, pravidelně se účastní různých degustací – odborně řečeno organoleptických hodnocení. Při nich hodnotitelé posuzují smyslové vlastnosti jablek, jako jsou vzhled, chuť, konzistence dužniny a podobně.

   

Plody odrůdy Sirius, která byla vyšlechtěna u nás v Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

   

Poslední takové hodnocení organizoval Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský (VŠÚO) Holovousy 28. května 2019. Degustace se účastnilo celkem 47 odrůd jablek, posuzovaných 32 především odborně zaměřenými účastníky (oproti některým jiným degustacím, kde převažují hodnotitelé z řad laické veřejnosti).

„Po domluvě s organizátory jsme měli možnost dodat vzorky třech odrůd jabloně z ÚEB. Vybrali jsme Sirius, který je již více let ‚stálicí‘ mezi chuťově oceňovanými odrůdami. Z našich nových odrůd jsme pak Sirius doplnili odrůdami Rubelit a Barby, které se vedle dobrých chuťových vlastností vyznačují rovněž kvalitními parametry dužniny – zejména pevností, křehkostí, šťavnatostí a rozplývavostí – a současně dobrou skladovatelností,“ popisuje doktor Radek Černý, vedoucí šlechtitelské stanice ÚEB ve Střížovicích.

   

Vzorky jablek byly vybrány z nově postaveného skladu s technologií ULO. Výsledky degustace tak byly pro naše šlechtitele tím zajímavější, že nevypovídaly jen o vlastnostech samotných odrůd, ale rovněž o možnostech nové metody skladování.

Před nedávnou modernizací nebyla technologie ULO ve Střížovicích instalována. To znevýhodňovalo naše odrůdy hlavně při hodnocení jablek v pozdních termínech, tedy po dlouhém skladování.

   

Jabloň odrůdy Sirius.

   

A jak květnová degustace v Holovousích dopadla? „Výsledky potvrdily dobrý potenciál našich vybraných odrůd. Všechny tři se umístily mezi deseti nejlepšími. Sirius dokonce vyhrál, Rubelit skončil šestý a Barby devátá v pořadí,“ říká doktor Černý.

Z dalších odrůd vyšlechtěných v ÚEB, jejichž vzorky dodal VŠÚO Holovousy, se Topaz umístil na sedmém místě a Rubinola na dvacátém šestém. K Rubinole je však nutné zmínit, že jde o odrůdu s podzimním termínem zrání, která je určena ke dřívějšímu konzumu než na přelomu května a června.

   

Sirius obhájil pomyslné vítězství z degustace v Lysicích, pořádané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, která loni v listopadu srovnávala celkem 50 odrůd jablek. Slibné výsledky přijímáme s potřebnou pokorou a rezervou, avšak těší nás a dále motivují,“ dodává Radek Černý.

   

Text: Radek Černý a Jan Kolář

Foto: Radek Černý