Jak rostliny pečují o svou DNA?

   

Grantová agentura České republiky zveřejňuje na webu články o zajímavých výzkumech, které financuje. Na jednom takovém projektu se významně podílel doktor Karel J. Angelis z našeho ústavu.

   

Koncem října 2019 publikovala agentura rozhovor s doktorem Karlem J. Angelisem z Laboratoře biologie pylu a profesorem Jiřím Fajkusem z Masarykovy univerzity.

Ve společném grantu úspěšně zkoumali, jak rostliny udržují svoji DNA v „dobré kondici“ a opravují její poškození. Získané poznatky přitom nejsou důležité jen pro rostlinnou biologii – mají přesah i do medicíny.

   

Tým doktora Angelise používal k experimentům dva druhy rostlin. Prvním byl huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), který je dnes v rostlinné biologii nejčastějším „pokusným králíkem“. Tím druhým pak byl drobný mech čepenka odstálá (Physcomitrella patens). Čepenka je totiž téměř ideální objekt pro takzvaný kometový test detekující poškození DNA.

Během práce na projektu získali vědci řadu zajímavých poznatků, které publikovali ve 14 odborných článcích. Některé výsledky byly poměrně překvapivé, jak říká profesor Fajkus.

   

Rozhovor s oběma biology si můžete přečíst na internetových stránkách Grantové agentury ČR.

   
   
   

Na ilustračních snímcích je mech čepenka odstálá, který badatelům posloužil jako výborná pokusná rostlina. Foto Lucie Brejšková.