Ondřej Novák se umístil mezi nejcitovanějšími vědci světa

   

Společnost Clarivate Analytics zveřejnila seznam nejčastěji citovaných badatelů za rok 2018. Máme velkou radost, že jedním z nich je i Ondřej Novák – náš odborník na analýzu rostlinných hormonů.

   

Clarivate Analytics se zabývá měřením vědecké výkonnosti a poradenstvím v oboru inovací. Mimo jiné provozuje globální databázi odborných publikací Web of Science, kterou používají prakticky všichni vědci od bakalářských studentů po profesory.

Společnost každoročně vytváří databázi Highly Cited Researchers – seznam badatelů, jejichž články a další publikace jsou nejčastěji citovány jinými vědci. Citovanost je poměrně dobrým ukazatelem kvality publikace a jejího přínosu pro daný vědní obor.

   

Seznam Highly Cited Researchers za rok 2018 zahrnuje necelých 6 000 jmen. Zjednodušeně řečeno jde o badatele, kteří ve svém oboru představují 1 % nejvíce citovaných autorů.

Do tohoto prestižního „klubu“ se letos dostalo dvanáct vědců pracujících v České republice. Patří k nim také docent Ondřej Novák z naší olomoucké Laboratoře růstových regulátorů.

   

Jeho publikační aktivita je skutečně obdivuhodná. Od roku 2004 do současnosti byl autorem nebo spoluautorem 222 odborných prací, které už byly jinými vědci citovány celkem 4 605×.

Pro Žurnál Online vydávaný Univerzitou Palackého v Olomouci uvedl: „Zařazení do skupiny vysoce citovaných vědců si velice vážím. Myslím, že tento úspěch není jen oceněním jednotlivce, proto mnohokrát děkuji svým kolegům. Je to pro mě jasný důkaz toho, že dlouhodobá práce našeho týmu má nejen národní, ale mezinárodní přesah.“

   

Docent Ondřej Novák na konferenci o rostlinných hormonech, která se konala v červenci 2018 v Praze. Foto Jan Kolář.

   

Ondřej Novák je světově uznávaným odborníkem na analytickou chemii rostlinných hormonů. Se svým týmem úspěšně vyvíjí metody, které dokážou v miniaturních vzorcích rostlinného pletiva měřit koncentrace desítek hormonů a jim příbuzných sloučenin. Celé stanovení je navíc rychlé, přesné a velmi citlivé.

O zatím nejpokročilejší metodě, schopné stanovit až 101 látek ve vzorcích o hmotnosti pouhých 20 miligramů, jsme na našem webu psali v říjnu 2018.

   

Rostlinné hormony regulují celou řadu fyziologických pochodů – od formování nových listů a kořenů po obranu proti býložravému hmyzu. Mají také velký praktický význam. Ovlivňují totiž výnosy plodin i jejich odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, chorobám nebo škůdcům.

Rychlé, spolehlivé a efektivní postupy pro stanovení rostlinných hormonů – takové, jaké vyvíjí docent Novák – se proto uplatňují v mnoha výzkumných projektech. Na analýzách těchto látek v nejrůznějších rostlinách spolupracuje olomoucký tým s desítkami vědců z České republiky i z celého světa.

   

Ondřej Novák vede Oddělení metabolomiky v Laboratoři růstových regulátorů. Ta je společným pracovištěm našeho ústavu a Univerzity Palackého. Zároveň je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

   

Mladé rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), s nímž se dnes v biologii často pracuje. Na pozadí seznam 101 látek, které dokáže v rostlinných vzorcích stanovit nová analytická metoda docenta Nováka a jeho týmu. Foto Ota Blahoušek.