Rostlinní pyrotechnici

Příjem trinitrotoluenu rostlinou rákosu, zviditelněný pomocí radioaktivního značení.27. března 2009: Ve vojenských výcvikových prostorech, kolem továren na výbušniny nebo v okolí vojenských skladů je někdy půda a voda znečištěna výbušninami. Je krajně obtížné zbavit se jich obvyklými postupy. Naši vědci proto zkoušejí netradiční technologii – ke zneškodňování těchto látek používají rostliny.

S tímto znečištěním se setkáváme v České republice i jinde ve světě. Jen v USA je zasažená plocha odhadována nejméně na 1 milion čtverečních metrů. Výbušniny jsou nejen explozivní, ale navíc také jedovaté. Hned dva pádné důvody, proč se snažit o jejich odstranění ze zamořených pozemků.

Problém je, jak to udělat. Na některých místech je „odloženo“ velké množství výbušnin nebo rovnou munice. Kvůli riziku exploze tam nelze například vybagrovat kontaminovanou zeminu a odvézt ji k likvidaci. Jinde jsou koncentrace výbušnin naopak příliš nízké, takže používat klasické metody likvidace (třeba chemické srážení) je neekonomické. Má zapeklitá situace nějaké rozumné řešení?

Jedno velmi nápadité se zrodilo v USA. Vědci zjistili, že rostliny mohou výbušniny přijímat svými kořeny a přeměňovat je na neškodné sloučeniny. V Evropě začal tento postup mezi prvními zavádět doktor Vaněk z Laboratoře rostlinných biotechnologií. Jeho týmu se podařilo najít rostlinné druhy, jež dokáží růst ve znečištěné půdě či vodě a zároveň účinně odbourávají výbušniny. Česká technologie již byla patentována. Výzkum ovšem dál pokračuje v laboratoři i v terénu.

Foto: Příjem výbušnin do rostliny a jejich další osudy mohou vědci sledovat pomocí radioaktivního značení. Na obrázku je rákos pěstovaný 6 dní v živném roztoku, kam byl přidán radioaktivně označený trinitrotoluen (do jeho molekul byl zabudován uhlík 14C). Nejvíce radioaktivity (červené oblasti) se nahromadilo hlavně v kořenech. Snímek P. Soudek.