Výpravy do nitra rostlin v českém Scientific American

   

Přijměte pozvání našich vědců a nahlédněte s nimi do světa rostlinných buněk. Prozkoumáte taje opylení a oplození, přepravu rostlinných hormonů i zákonitosti buněčného dělení.

  

Díky moderním mikroskopickým technikám můžeme studovat nejen vnitřní stavbu buněk či orgánů, ale také biologické pochody, které se v nich odehrávají. Biologové dokonce umí označit konkrétní bílkoviny speciálními „svítícími“ značkami a sledovat jejich umístění nebo přesuny v živých buňkách.

   

Výsledkem těchto výzkumů jsou kromě nových objevů i působivé obrázky. O tom se mohli přesvědčit čtenáři českého vydání populárněvědeckého časopisu Scientific American v čísle 2/2020.

Odborníci z našich ústavních laboratoří biologie pylu a hormonálních regulací u rostlin totiž pro český Scientific American připravili čtyřstránkovou fotografickou expedici do vnitřku rostliny. Čtenářům dali nahlédnout do kořenů, tyčinek, pestíků i dělících se buněk.

   

Celý článek si teď můžete přečíst online ve formátu PDF.