Seznam zaměstnanců: G

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z
Příjmení Jméno Tel. E-mail Pracovní skupina
Gadiou Zuzana +420 225 106 451 gadiou@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Gajdošíková Lenka +420 585 634 851 gajdosikova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Gaudinová Alena +420 225 106 427 gaudinova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Gemperlová Lenka +420 225 106 472, +420 225 106 412 gemperlova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Gibalová Antónia +420 225 106 463 gibalova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Gichner Tomáš +420 225 106 811 gichner@ueb.cas.cz
Glombik Marek +420 712 585 712 glombik@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Grúz Jiří +420 585 632 173 gruzj@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů