Seznam zaměstnanců: V

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z
Příjmení Jméno Tel. E-mail Pracovní skupina
Vágner Martin +420 225 106 453, 414, +420 776 818 704 vagner@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Vágnerová Radka +420 225 106 892 vagnerova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Valárik Miroslav +420 585 238 714 valarik@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Valdová Jitka +420 225 106 483 valdova@ueb.cas.cz THS
Vaněk Tomáš +420 225 106 832 vanek@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Vanková Radomíra +420 225 106 427 vankova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Váňová Jana +420 225 106 484 vanova@ueb.cas.cz
Vanžurová Hana +420 585 238 726 vanzurova@ueb.cas.cz
Vítek Radek +420702925005 vitek-radek@seznam.cz Laboratoř virologie
Vladejić Jovanka +420 585 238 725 vladejic@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vlk Martin +420 241 062 485 vlkmartin@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Vltavská Kateřina +420 225 106 419, 404 vltavska@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Vobejdová Zuzana +420 585 238 772, +420 585 238 705 vobejdova@ueb.cas.cz
Vojtková Tereza +420 606 878 136 vojtkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Voller Jiří +420 585 634 856 jirivoller@gmail.com Laboratoř růstových regulátorů
Vondráková Zuzana +420 225 106 422, +420 225 106 467 vondrakova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Vondrakova Zuzana +420 225 106 431, 736 212 766 vondrakovaz@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Vrána Jan +420 585 238 720 vrana@ueb.cas.cz
Vukasinovic Nemanja +420 608 292 883 vukasinovic@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Vundrle Jan +420 585 238 772, +420 585 238 705 vundrlejan@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vundrle Jaroslav +420 585 238 772, +420 585 238 705 vundrle1@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vundrlova Jindra +420 585 238 730 vundrlova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vylíčil Jakub +420 728 479 630 vylicil@ueb.cas.cz Externí spolupráce