Seznam zaměstnanců: D

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z
Příjmení Jméno Tel. E-mail Pracovní skupina
Daněk Michal +420 225 106 419, +420 225 106 404 danek@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Danko Jiří 225106431 danko@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Darivčak Peter +420 777 897 894 peter.darivcak@seznam.cz Laboratoř biologie pylu
Dědič Petr +420 225 106 455 dedic@vubhb.cz Externí spolupráce
Dlouhá Zuzana +420225106817 dlouha@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Dobrev Petre I. +420 225 106 444, +420 225 106 426 dobrev@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Doležal Karel +420 585 634 940 dolezal@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Doležel Jaroslav +420 585 238 703 dolezel@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Doleželová Věra +420 585 634 944 vera.dolezelova@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Drážná Nikola +420 225 106 432 drazna@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Drdová Edita +420 225 106 449 drdova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Drs Matěj +420 225 106 449, +420 775 921 806 drsma@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Dubská Zdeňka +420 585 238 729 dubska@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Dupľáková Nikoleta +420 465 106 452 duplakova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Dušek Jakub +420 225 106 822 dusek@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Dvořáková Marcela +420 225 106 804 dvorakova@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií