Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Jan Bartoš
Areál: 
Olomouc
Adresa: 
Šlechtitelů 31, 779 00, Olomouc, Česká republika
E-mail: 
bartosatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 585 238 711

V Centru strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR se zabýváme studiem struktury a funkce dědičné informace rostlin. Využíváme nejmodernější metody cytogenetiky, molekulární biologie a genomiky a patříme k pionýrům využití průtokové cytometrie v biologii rostlin. Účastníme se významných mezinárodních projektů zaměřených na čtení dědičné informace významných plodin a na izolaci důležitých genů. Naše výsledky nejen rozšiřují současné znalosti, ale také přispívají ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin s požadovanými vlastnostmi.

Podrobnosti na našich webových stránkách http://olomouc.ueb.cas.cz

Strategie AV21 je přelomový projekt Akademie věd České republiky, který vznikl v roce 2015. Jak už motto „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu" napovídá, jeho cílem je řešit problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Strategie AV21 zahrnuje celkem patnáct výzkumných programů. Jedním z nich je i program „Potraviny pro budoucnost“, který koordinují pracovníci Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.. Tento program reaguje na významný společensko-ekonomický problém, kterým je riziko celosvětového nedostatku potravin, jejich kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita produkce.

Další informace na webových stránkách:
www.potravinyav21.cz
http://av21.avcr.cz/
Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vedoucí vědecký pracovník

zástupce vedoucího laboratoře
vedoucí vědecký pracovník

vedoucí vědecký pracovník

vědecký pracovník

vědecký asistent

pracovník THS

postdoktorand

projektový manažer/ka

sekretářka-asistentka

mateřská dovolená

Výzkumné projekty: 
Publikace: 
Počet publikací: 548

2022