Laboratoř biologicky aktivních látek

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Kateřina Eliášová
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
E-mail: 
eliasovaatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 409

Vědecké zaměření laboratoře:

  • Studium metabolismu fenolických látek, růstových regulátorů a polyaminů v rostlinných tkáňových kulturách, metabolismus fenolických látek a polyaminů ve vztahu k růstu a diferenciaci.
  • Somatická embryogenese jehličnanů (Picea abies, Abies alba, A. cephalonica, A. nordmanniana): indukce embryogenních kultur, maturace, desikace a germinace somatických embryí. Endogenní fytohormony během somatické embryogenese (ABA, IAA, cytokininy, polyaminy, etylén), anatomie somatických embryí. Kryopreservace embryogenních kultur jehličnanů.
  • Organogeneze technického a medicinálního konopí Cannabis sativa in vitro s využitím růstových regulátorů, především cytokininů  a auxinu. Studujeme vliv inhibitorů cytokinin oxidáz.

Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vědecký pracovník

zástupce vedoucího laboratoře
vědecký pracovník

vědecký pracovník

odborný pracovník

Publikace: 
Počet publikací: 93

1994

1993